Sunday , 30 April 2017

Flash

Why Flash Mobile must die?

Here are the three big reasons: • HTML5 is already almost universally supported in mobile browsers and Adobe realized that Flash would never get there. “Our goal has always been to obtain the same level of ubiquity for the Flash Player on mobile browsers, but, at the end of the day, it is something that did not, and was not …

Read More »

Flash CS4 Action Script ile XML’den Türkçe veri okumak

Flash CS4 kullanarak, Action Script ile XML dosyadan Türkçe karakterleri düzgün okuyabilmek için yapılması gerekenler: XML dosya DreamWeaver ile açılarak menüden Modify – Page Properties ile ilgili pencere açılır. Bu pencerede Title/Encoding bölümünde Unicode (UTF-8) seçilir. Tamam denilerek pencere kapatılır. XML dosya keydedilir. XML dosyanın ilk satırında <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> tanımlaması olmalıdır. Action Script içinde, XML dosyayı açıp veri almadan …

Read More »